Xuất hóa đơn GTGT

Quy định về xuất hóa đơn GTGT  


•    Ecommart sẽ xuất hóa đơn GTGT co quý khách sau 3 ngày kể từ ngày nhận được thông tin xuất hóa đơn.
•    Đơn hàng xuất hóa đơn quý khách vui lòng không đổi trả.
•    Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ số hotline : 02873007866